ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
45 18 Bokbinder
Organisasjon som er ansvarlig for innbinding av et trykt product (der organisasjonen er en annen enn trykkeriet). Angis primært for å oppfylle krav til pliktavlevering, og det kan hende det gjelder kun det første opplaget
24

versjonsdetaljer