ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
45 17 Trykkeri
Organisasjon som er ansvarlig for trykking av et fysisk produkt. Angis primært for å oppfylle krav til til pliktavlevering, og det kan hende det gjelder kun det første opplaget. Organisasjonen kan også være ansvarlig for innbinding, når en separat organisasjon for dette ikke er angitt
24

versjonsdetaljer