ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
45 15 Ansvarlig for finansiering av forskning
Den som finansierer forskningen publikasjonen baserer seg på, dersom denne er forskjellig fra den som finansierer utgivelsen av publikasjonen. Først og fremst ment for bruk med open access-publikasjoner
22 37

versjonsdetaljer