ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
45 14 Ansvarlig for finansiering av publikasjon
Den som finansierer publikasjonen, dersom denne er forskjellig fra den som finansierer den underliggende forskninga. Først og fremst ment for bruk med open access-publikasjoner
22 37

versjonsdetaljer