ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
45 02 Sampublisert med
Brukes hvor to eller flere utgivere gir ut det samme produktet, enten med samme ISBN (hvor begge utgiverne blir ‘co-publisher’), eller med ulike ISBN (hvor utgiveren av DETTE ISBN-et er utgiver, og utgiveren av det ANDRE ISBN-et er ‘co-publisher’)
19

versjonsdetaljer