ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
45 01 Vareeier/utgiver
45 02 Sampublisert med
Brukes hvor to eller flere utgivere gir ut det samme produktet, enten med samme ISBN (hvor begge utgiverne blir ‘co-publisher’), eller med ulike ISBN (hvor utgiveren av DETTE ISBN-et er utgiver, og utgiveren av det ANDRE ISBN-et er ‘co-publisher’)
19
45 03 Sponsor
45 04 Forlag/utgiver for versjonen på orginalspråket
For oversatt arbeid
45 05 Vert/distributør av elektronisk innhold
45 06 Utgitt for/på vegne av 1
45 07 Utgitt i samarbeid med
Bruk også for publisert sammen med
2
45 09 Ny eller overtagende utgiver
Når eierskap til et produkt eller tittel er overført fra en utgiver til en annen
2
45 10 Utgivergruppe
Den gruppa en vareeier/utgiver (kode 01) hører til. Brukes kun dersom en vareeier/utgiver har blitt identifisert med kode 01
8
45 11 Utgiver av original (for faksimile)
Utgiveren av den utgava som produktet er en faksimile av
9
45 12 Repackager of prebound edition
USA: The repackager of a prebound edition that has been assigned its own identifier. (In the US, a ‘prebound edition’ is a book that was previously bound, normally as a paperback, and has been rebound with a library-quality hardcover binding by a supplier other than the original publisher.) Required when the <EditionType> is coded PRB. The original publisher should be named as the ‘publisher’
9
45 13 Tidligere utgiver
Når eierskapet til et produkt overføres fra en vareeier til en annen (brukes sammen med kode 09)
12
45 14 Ansvarlig for finansiering av publikasjon
Den som finansierer publikasjonen, dersom denne er forskjellig fra den som finansierer den underliggende forskninga. Først og fremst ment for bruk med open access-publikasjoner
22 37
45 15 Ansvarlig for finansiering av forskning
Den som finansierer forskningen publikasjonen baserer seg på, dersom denne er forskjellig fra den som finansierer utgivelsen av publikasjonen. Først og fremst ment for bruk med open access-publikasjoner
22 37
45 16 Ansvarlig for finansiering
Den som finansierer forskning og publisering. Først og fremst ment for bruk med open access-publikasjoner
22 37
45 17 Trykkeri
Organisasjon som er ansvarlig for trykking av et fysisk produkt. Angis primært for å oppfylle krav til til pliktavlevering, og det kan hende det gjelder kun det første opplaget. Organisasjonen kan også være ansvarlig for innbinding, når en separat organisasjon for dette ikke er angitt
24
45 18 Bokbinder
Organisasjon som er ansvarlig for innbinding av et trykt product (der organisasjonen er en annen enn trykkeriet). Angis primært for å oppfylle krav til pliktavlevering, og det kan hende det gjelder kun det første opplaget
24
45 19 Produsent
Organisasjon som hovedsakelig er ansvarlig for den fysiske produksjonen av et produkt, når verken Trykkeri eller Bokbinder er dekkende (for eksempel for digitale produkter på fysisk bærer)
29

versjonsdetaljer