ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
44 Identifikator for navn – type
Bruk med
    • <NameIDType> <x415>
    • <SenderIDType> <m379>
    • <AddresseeIDType> <m380>
    • <ImprintIDType> <x445>
    • <PublisherIDType> <x447>
    • <CopyrightOwnerIDType> <b392>
    • <ProductContactIDType> <x483>
    • <EventSponsorIDType> <x522>
    • <ConferenceSponsorIDType> <b391>
    • <RecordSourceIDType> <x311>
    • <SupplyContactIDType> <x538>
44 06 GLN (EAN-UCC)
Global location number (tidligere: EAN location number)
1 9

versjonsdetaljer