ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
43 Text item identifier type
Bruk med <TextItemIDType> <b285>
43 01 Proprietary
For example, a publisher’s own identifier. Note that <IDTypeName> is required with proprietary identifiers
43 03 GTIN-13
Formerly known as the EAN-13 (unhyphenated)
13
43 06 DOI
43 09 PII
Publisher item identifier
43 10 SICI
For serial items only
43 11 ISTC 24
43 15 ISBN-13
(Unhyphenated)
13

versjonsdetaljer