ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
34 Text format
Bruk med @textformat
34 02 HTML
Other than XHTML
2
34 03 XML
Other than XHTML
2
34 05 XHTML 2
34 06 Default text format
Default: text containing no tags of any kind, except for the tags & and < that XML insists must be used to represent ampersand and less-than characters in text, and in the encoding declared at the head of the message or in the XML default (UTF-8 or UTF-16) if there is no explicit declaration
4 49
34 07 Basic ASCII text
Plain text containing no tags of any kind, except for the tags & and < that XML insists must be used to represent ampersand and less-than characters in text, and with the character set limited to the ASCII range, i.e. valid UTF-8 characters whose character number lies between 32 (space) and 126 (tilde)
4 49

versjonsdetaljer