ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
32 Complexity scheme identifier
Bruk med <ComplexitySchemeIdentifier> <b077>
32 05 Fountas and Pinnell Text Level Gradient
<ComplexityCode> is a code from ‘A’ to Z+’. See http://www.fountasandpinnellleveledbooks.com/​aboutLeveledTexts.aspx
23 30

versjonsdetaljer