ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
31 Målgruppe – presisjon
Bruk med <AudienceRangePrecision> <b075>
31 01 Eksakt
31 03 Fra
31 04 Til

versjonsdetaljer