ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
30 Målgruppe – intervall
Bruk med <AudienceRangeQualifier> <b074>
30 11 Amerikanske skoletrinn
Verdier for <AudienceRangeValue> er spesifisert i liste 77
30 12 Skoletrinn i Storbritannia
Verdier definert av BIC for England, Wales, Skottland og nord-Irland
6
30 15 Lesehastighet – ord per minutt
Verdier i <AudienceRangeValue>, må være heltall
7
30 16 Målgruppe, angitt i måneder
Brukes kun opp til 30 måneder: verdier i <AudienceRangeValue> må være heltall
6
30 17 Interessealder, år
Verdier i <AudienceRangeValue> må være heltall
30 18 Lesealder, år
Verdier i <AudienceRangeValue> må være heltall
30 19 Skoletrinn i Spania
Spania: Kombinerte trinn- og regionskoder. Vedlikeholdes av Ministerio de Educación
5
30 20 Skoletrinn i Norge
Norske skoletrinn for grunn- og videregående skole
6 28
30 21 Skoletrinn i Sverige
Svensk kodeliste for skoletrinn
7
30 22 Skoletrinn i Italia 7
30 23 Schulform
UTGÅTT. Se liste 29
8
30 24 Bundesland
UTGÅTT. Se liste 29
8
30 25 Ausbildungsberuf
UTGÅTT. Se liste 29
8
30 26 Canadian school grade range
Values for <AudienceRangeValue> are specified in List 77
8
30 27 Finnish school grade range 8
30 28 Finnish Upper secondary school course
Lukion kurssi
13
30 29 Chinese School Grade code
Values are P, K, 1–17 (including college-level audiences), see List 227
15
30 30 Nomenclature niveaux
French educational level classification scolomfr-voc-022. See https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html
24 44
30 31 Brazil Education level
Nível de Educação do Brasil, see List 238. For use in ONIX 3.0 only
39

versjonsdetaljer