ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
30 Målgruppe – intervall
Bruk med <AudienceRangeQualifier> <b074>
30 11 Amerikanske skoletrinn
Verdier for <AudienceRangeValue> er spesifisert i liste 77
30 12 Skoletrinn i Storbritannia
Verdier definert av BIC for England, Wales, Skottland og nord-Irland
6
30 15 Lesehastighet – ord per minutt
Verdier i <AudienceRangeValue>, må være heltall
7
30 16 Målgruppe, angitt i måneder
Brukes kun opp til 30 måneder: verdier i <AudienceRangeValue> må være heltall
6
30 17 Interessealder, år
Verdier i <AudienceRangeValue> må være heltall
30 18 Lesealder, år
Verdier i <AudienceRangeValue> må være heltall
30 19 Skoletrinn i Spania
Spania: Kombinerte trinn- og regionskoder. Vedlikeholdes av Ministerio de Educación
5
30 20 Skoletrinn i Norge
Norske skoletrinn for grunn- og videregående skole
6 28
30 21 Skoletrinn i Sverige
Svensk kodeliste for skoletrinn
7
30 22 Skoletrinn i Italia 7
30 23 Schulform
UTGÅTT. Se liste 29
8
30 24 Bundesland
UTGÅTT. Se liste 29
8
30 25 Ausbildungsberuf
UTGÅTT. Se liste 29
8
30 26 Canadian school grade range
Values for <AudienceRangeValue> are specified in List 77
8
30 27 Finnish school grade range 8
30 28 Finnish Upper secondary school course
Lukion kurssi
13
30 29 Chinese School Grade code
Values are P, K, 1–17 (including college-level audiences), see List 227
15
30 30 Nomenclature niveaux éducatif détaillé
French educational level classification, URI http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-022
24 48
30 31 Brazil Education level
Nível de Educação do Brasil, see List 238. For use in ONIX 3.0 only
39
30 32 Nomenclature niveaux éducatif de base
French educational level classification, URI http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-012
48
30 33 Finnish Upper secondary school course (2021+) 50

versjonsdetaljer