ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
29 Målgruppe
Bruk med <AudienceCodeType> <b204>
29 27 Intended audience language
Where this is different from the language of the text of the book recorded in <Language>. <AudienceCodeValue> should be a value from list 74
25

versjonsdetaljer