ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
27 Klassifikasjonssystem
Bruk med <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
27 B5 Nøkkelord – steder
For fag- og skjønnlitteratur, et eller flere navn på steder, sendes – som for nøkkelord – for indekserings- og søkeformål. Der man sender flere stedsnavn, bør disse sendes i samme <SubjectHeadingText>, og det er anbefalt å bruke semikolon som skilletegn
42

versjonsdetaljer