ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
27 Klassifikasjonssystem
Bruk med <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
27 B4 Nøkkelord – personer
For fag- og skjønnlitteratur, et eller flere navn på viktige karakterer eller personer, sendes – som for nøkkelord – for indekserings- og søkeformål. Der man sender flere navn, bør disse sendes i samme <SubjectHeadingText>, og det er anbefalt å bruke semikolon som skilletegn. Merk at <NameAsSubject> bør brukes for personer som er bokas hovedtema. Kode B4 kan brukes for navn som er mindre viktige
35 42

versjonsdetaljer