ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
27 Klassifikasjonssystem
Bruk med <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
27 A4 CCSS
Common Core State Standards curriculum alignment, for links to US educational standards. <SubjectCode> uses the full dot notation. See http://www.corestandards.org/developers-and-publishers
26

versjonsdetaljer