ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
27 Klassifikasjonssystem
Bruk med <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
27 20 Nøkkelord
Frie emneord, ikke nødvendigvis ment for visning, men først og fremst for indekserings- og søkeformål. Dersom man sender flere nøkkelord, bør disse sendes i samme <SubjectHeadingText>-element, og det er anbefalt at man skal bruke semikolon som skilletegn (dette er i samsvar med foretrukket praksis hos Library of Congress)
34

versjonsdetaljer