ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
27 Klassifikasjonssystem
Bruk med <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
27 01 Dewey
Deweys desimalklassifikasjon (DDC)
27 02 Forkortet Dewey
27 03 LC class number
Library of Congress klassifikasjon
27 04 LC subject heading
Library of Congress emneord
27 05 NLM classification
US National Library of Medicine klassifikasjon
9
27 06 MeSH heading
US National Library of Medicine Medical emneord
9
27 07 NAL subject heading
US National Agricultural Library emneord
9
27 08 AAT
Getty Art and Architecture tesaurustermer
9
27 09 UDK
Universell desimalklassifikasjon (UDC)
27 10 BISAC category code
BISAC emnekategorier brukes i det nordamerikanske markedet for å klassifisere bøker basert på deres emner. De brukes som retningslinjer for å plassere bøkene i hyllene i fysiske bokhandlere og til å browse i nettbutikker. Se ‘http://www.bisg.org/what-we-do-cat-20-classification-schemes.php’
27 11 BISAC regionkoder
En geografisk kvalifikator brukt sammen med BISAC-emnekategorier
5
27 12 BIC subsidiary subject
For oversikt over BIC emnekategorier og kvalifikatorer, se ‘http://www.bic.org.uk/7/BIC-Standard-Subject-Categories/’
27 13 BIC geographical qualifier
27 14 BIC language qualifier (language as subject)
27 15 BIC time period qualifier
27 16 BIC educational purpose qualifier
27 17 BIC lesenivå og interessegrupper 6
27 18 DDC-Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie
Brukt i den tyske nasjonalbibliografien siden 2004 (100 emner). Er forskjellig fra kode 30. Se http://www.d-nb.de/service/pdf/ddc_wv_aktuell.pdf (in German) or http://www.d-nb.de/eng/service/pdf/ddc_wv_aktuell_eng.pdf (English)
9
27 19 LC fiction genre heading
27 20 Nøkkelord
Frie emneord, ikke nødvendigvis ment for visning, men først og fremst for indekserings- og søkeformål. Dersom man sender flere nøkkelord, bør disse sendes i samme <SubjectHeadingText>-element, og det er anbefalt at man skal bruke semikolon som skilletegn (dette er i samsvar med foretrukket praksis hos Library of Congress)
34
27 21 BIC children’s book marketing category
Se ‘http://www.bic.org.uk/8/Children’s-Books-Marketing-Classifications/’
27 22 BISAC book merchandising theme
BISAC Merchandising Themes brukes i tillegg til BISAC emnekategorier for å angi hvilket publikum som produktet kan passe spesielt godt for, ei årstid eller en hendelse som produktet passer spesielt godt for, eller for å ytterligere beskrive skjønnlitteratur som har blitt tildelt emnekategorier pr sjanger
27 23 Forleggerens egen kategorikode
27 24 Proprietært emneskjema
Som spesifisert i <SubjectSchemeName>
27 25 Tabla de materias ISBN
Latin-Amerika
27 26 Warengruppen-Systematik des deutschen Buchhandels
Se http://info.vlb.de/​files/wgsneuversion2_0.pdf (på tysk)
28
27 27 SWD
Schlagwortnormdatei – emnekagegorier for tyskspråklige land. Se http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/swd.htm (in German) and http://www.d-nb.de/eng/standardisierung/normdateien/swd.htm (English). UTGÅTT, bruk GND
18
27 28 Thèmes Electre
Emneklassifikasjon brukt av Electre (Frankrike)
27 29 CLIL
Frankrike. Et firesifret nummer, se http://www.clil.org/information/documentation.html (på fransk). Det første sifferet identifiserer skjemaversjonen
22
27 30 DNB-Sachgruppen
Deutsche Bibliothek emnekategorier. Brukt i den tyske nasjonalbibliografien fram til (65 emner). Er forskjellig fra kode 18. Se http://www.d-nb.de/service/pdf/ddc_wv_alt_neu.pdf (på tysk)
1 9
27 31 NUGI
Nederlandse Uniforme Genre-Indeling (tidligere Nederlandsk klassifikasjon for bokbransjen)
1
27 32 NUR
Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (Nederlandsk klassifikasjon for bokbransjen, fra 2002, se http://reeks.boekwinkeltjes.nl/downloads/NUR-lijst.pdf (på nederlandsk)
1
27 33 ECPA Christian Book Category
ECPA Christian Product Category Book Codes. Se http://www.ecpa.org/ECPA/cbacategories.xls
1
27 34 SISO
Schema Indeling Systematische Catalogus Openbare Bibliotheken (Nederlandsk biblioteksklassifikasjon)
1
27 35 Korean Decimal Classification (KDC)
En modifisert ‘Dewey Decimal Classification’ brukt i Sør-Korea
1
27 36 DDC Deutsch
Tysk oversettelse av Dewey Decimal Classification 22. Også kjent som DDC 22 ger. Se http://www.ddc-deutsch.de/produkte/uebersichten/
2 9
27 37 Bokgrupper
Norske bokgrupper. Administrert av Forleggerforeningen (http://www.forleggerforeningen.no/)
5 28
27 38 Varegrupper
Norske varegrupper. Administrert av Bokhandlerforeningen (http://bokhandlerforeningen.no)
5 28
27 39 Læreplaner
Norske læreplaner. UTGÅTT
6 28
27 40 Japansk desimalklassifikasjon
Japansk emneklassifiseringssystem
5
27 41 BSQ
Bokhandelskvalifikator: Russisk klassifikasjon for bokbransjen
5
27 42 ANELE Materias
Spania: emnekodingsskjema fra Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza
5
27 43 Utdanningsprogram
Koder for utdanningsprogram. Se: http://www.udir.no/
6 28
27 44 Pogramområde
Koder for programområde. Se: http://www.udir.no/
6 32
27 45 Undervisningsmateriell
Norsk liste over type undervisningsmateriell
6
27 46 DDK 5
Norsk utgave av DDC 21
6
27 47 Varegrupper i Sverige
Svensk emneklassifisering for bokhandel. Ekstern kodeliste
7
27 48 SAB
Svensk klassifikasjonsskjema. Tekst
7
27 49 Læremiddel i Sverige
Svenske skoleemner. Koder
7 28
27 50 Forhåndsbeskrivelse i Sverige
Svenske utgiveres forhåndsklassifikasjon. Koder
7
27 51 Spansk delmengde av ISBN UDC
Kontrollert delmengde av UDC-koder, brukt av det spanske ISBN-kontoret. Koder
7
27 52 ECI emnekategorier
Emnekategorier definert av El Corte Inglés, mye brukt i spansk bokhandel.Koder
7
27 53 Soggetto CCE
Classificazione commerciale editoriale (Italian book trade subject category based on BIC). CCE documentation available at http://www.ie-online.it/CCE2_2.0.pdf
7
27 54 Qualificatore geografico CCE
CCE Geographical qualifier
7
27 55 Qualificatore di lingua CCE
CCE Language qualifier
7
27 56 Qualificatore di periodo storico CCE
CCE Time Period qualifier
7
27 57 Qualificatore di livello scolastico CCE
CCE Educational Purpose qualifier
7
27 58 Qualificatore di età di lettura CCE
CCE Reading Level Qualifier
7
27 59 VdS Bildungsmedien Fächer
Emnekoder for tyske læremiddelutgivere
7
27 60 Fagkoder
Fagkoder for fag i grunn- og videregående skole. Se: http://www.udir.no/
7 28
27 61 JEL klassifikasjon
Journal of Economic Literature klassifikasjonsskjema
7
27 62 CSH
National Library of Canada subject heading (English)
9
27 63 RVM
Répertoire de vedettes-matière (Bibliothèque de l’Université Laval)
9 34
27 64 YSA
Yleinen suomalainen asiasanasto: Finnish General Thesaurus. See http://onki.fi/fi/browser/ (in Finnish)
8
27 65 Allärs
Allmän tesaurus på svenska: Swedish translation of the Finnish General Thesaurus. See http://onki.fi/fi/browser/ (in Finnish)
8
27 66 YKL
Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä: Finnish Public Libraries Classification System. See http://ykl.kirjastot.fi/ (in Finnish)
8
27 67 MUSA
Musiikin asiasanasto: Finnish Music Thesaurus. See http://onki.fi/fi/browser/ (in Finnish)
8
27 68 CILLA
Specialtesaurus för musik: Swedish translation of the Finnish Music Thesaurus. See http://onki.fi/fi/browser/ (in Finnish)
8
27 69 Kaunokki
Fiktiivisen aineiston asiasanasto: Finnish thesaurus for fiction. See http://kaunokki.kirjastot.fi/ (in Finnish)
8
27 70 Bella
Specialtesaurus för fiktivt material: Swedish translation of the Finnish thesaurus for fiction. See http://kaunokki.kirjastot.fi/sv-FI/ (in Finnish)
8
27 71 YSO
Yleinen suomalainen ontologia: Finnish General Upper Ontology. See http://onki.fi/fi/browser/ (In Finnish)
8
27 72 Paikkatieto ontologia
Finnish Place Ontology. See http://onki.fi/fi/browser/ (in Finnish)
8
27 73 Suomalainen kirja-alan luokitus
Finnish book trade categorisation
8
27 74 Sears
Sears List of Subject Headings
9
27 75 BIC E4L
BIC E4Libraries Category Headings, see http://www.bic.org.uk/51/E4libraries-Subject-Category-Headings/
9
27 76 CSR
Code Sujet Rayon: subject categories used by bookstores in France
11
27 77 Suomalainen oppiaineluokitus
Finnish school subject categories
11
27 78 Japanese book trade C-Code
See ‘http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/ccode.html’ (in Japanese)
12
27 79 Japanese book trade Genre Code 12
27 80 Fiktiivisen aineiston lisäluokitus
Finnish fiction genre classification. See http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/lisaluokat/ (in Finnish)
13
27 81 Arabic Subject heading scheme 13
27 82 Arabized BIC subject category
Arabized version of BIC subject category scheme developed by ElKotob.com
13
27 83 Arabized LC subject headings
Arabized version of Library of Congress scheme
13
27 84 Bibliotheca Alexandrina Subject Headings
Classification scheme used by Library of Alexandria
13
27 85 Postal code
Location defined by postal code. Format is two-letter country code (from List 91), space, postal code. Note some postal codes themselves contain spaces, eg “GB N7 9DP” or “US 10125”
14
27 86 GeoNames ID
ID number for geographical place, as defined at http://www.geonames.org (eg 2825297 is Stuttgart, Germany, see http://www.geonames.org/2825297)
14
27 87 NewBooks Subject Classification
Used for classification of academic and specialist publication in German-speaking countries. See http://www.newbooks-services.com/de/top/unternehmensportrait/klassifikation-und-mapping.html (German) and http://www.newbooks-services.com/en/top/about-newbooks/classification-mapping.html (English)
14
27 88 Chinese Library Classification
Subject classification maintained by the Editorial Board of Chinese Library Classification. See http://cct.nlc.gov.cn for access to details of the scheme
15
27 89 NTCPDSAC Classification
Subject classification for Books, Audiovisual products and E-publications formulated by China National Technical Committee 505
15
27 90 Season and Event Indicator
German code scheme indicating association with seasons, holidays, events (eg Autumn, Back to School, Easter)
18
27 91 GND
Gemeinsame Normdatei – Joint Authority File in the German-speaking countries. See ‘http://www.dnb.de/EN/Standardisierung/Normdaten/GND/gnd_node.html (English)’. Combines the PND, SWD and GKD into a single authority file, and should be used in preference to the older codes
18
27 92 BIC UKSLC
UK Standard Library Categories, the successor to BIC’s E4L classification scheme
19
27 93 Thema subject category
International multilingual subject category scheme – see https://ns.editeur.org/thema
20
27 94 Thema place qualifier 20 42
27 95 Thema language qualifier 20
27 96 Thema time period qualifier 20
27 97 Thema educational purpose qualifier 20
27 98 Thema interest age / special interest qualifier 20 21
27 99 Thema style qualifier 21
27 A2 Ämnesord
Svenske emnekategorier, vedlikeholdt av Bokinfo
22
27 A3 Statystyka Książek Papierowych, Mówionych I Elektronicznych
Polish Statistical Book and E-book Classification
23
27 A4 CCSS
Common Core State Standards curriculum alignment, for links to US educational standards. <SubjectCode> uses the full dot notation. See http://www.corestandards.org/developers-and-publishers
26
27 A5 Rameau
French library subject headings
24 34
27 A6 Nomenclature discipline scolaire
French educational subject classification, URI http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-015GTPX
24 48
27 A7 ISIC
International Standard Industry Classification, a classification of economic activities. Use for books that are about a particular industry or economic activity. <SubjectCode> should be a single letter denoting an ISIC section OR a 2-, 3- or 4-digit number denoting an ISIC division, group or class. See http://unstats.un.org/​unsd/cr/registry/isic-4.asp
26
27 A8 LC Children’s Subject Headings
Library of Congress Children’s Subject Headings: LCSHAC supplementary headings for Children’s books
28
27 A9 Ny Läromedel
Swedish bookselling educational subject
28
27 B0 EuroVoc
EuroVoc multilingual thesaurus. <SubjectCode> should be a EuroVoc concept dc:identifier (for example, 2777, ‘refrigerated products’). See http://eurovoc.europa.eu
29
27 B1 BISG Educational Taxonomy
Controlled vocabulary for educational objectives. See https://www.bisg.org/educational-taxonomy
29
27 B2 Nøkkelord (ikke for visning)
Frie emneord, ment for indeksering og søk, SKAL IKKE vises
33 34
27 B3 Nomenclature Diplôme
French higher and vocational educational subject classification, URI http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-029
34 48
27 B4 Nøkkelord – personer
For fag- og skjønnlitteratur, et eller flere navn på viktige karakterer eller personer, sendes – som for nøkkelord – for indekserings- og søkeformål. Der man sender flere navn, bør disse sendes i samme <SubjectHeadingText>, og det er anbefalt å bruke semikolon som skilletegn. Merk at <NameAsSubject> bør brukes for personer som er bokas hovedtema. Kode B4 kan brukes for navn som er mindre viktige
35 42
27 B5 Nøkkelord – steder
For fag- og skjønnlitteratur, et eller flere navn på steder, sendes – som for nøkkelord – for indekserings- og søkeformål. Der man sender flere stedsnavn, bør disse sendes i samme <SubjectHeadingText>, og det er anbefalt å bruke semikolon som skilletegn
42
27 B6 FAST
Faceted Application of Subject Terminology, klassifikasjonssystem fra OCLC som baserer seg på, men er forskjellig fra LCSH (see code 04). Kun for bruk i ONIX 3.0
47
27 B7 NGSS
Next Generation Science Standards for K-12 education in the USA (https://www.nextgenscience.org). <SubjectCode> is a code such as 4-PS3-2. For use in ONIX 3.0 only
48

versjonsdetaljer