ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
243 Dangerous goods regulations
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <x541>
45
243 03 Storage
Indicates the product is classed as a hazardous substance for storage purposes. <ProductFormFeatureDescription> must contain a ‘UN number’ (or UNID, ‘UN’ plus four digits from the list of at http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/English/index.pdf) specifying the specific chemical hazard, eg UN1203 is gasoline
45 48

versjonsdetaljer