ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
243 Dangerous goods regulations
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <x541>
45
243 02 Transport
Indicates the product is classed as a hazardous substance for transportation purposes. <ProductFormFeatureDescription> must contain a ‘UN number’ (UN plus four digits) specifying the specific chemical hazard, eg UN1203 is gasoline
45 46

versjonsdetaljer