ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
240 AV Item type code
Bruk med <AVItemType> <x540>
43
240 01 Audiovisuelt verk
Et komplett audiovisuelt verk som er utgitt som et innholdselement i et produkt som inneholder to eller flere slike verk (eng: omnibus)
43
240 02 Innledende innhold
Audiovisuelle komponenter som en sceneindeks eller en introduksjon som er plassert før produktets hovedinnhold
43
240 03 Hovedinnhold (spor o.l.)
Audiovisuelle komponenter som scener eller kapitler som framstår som produktets hovedinnhold
43
240 04 Avsluttende innhold
Audiovisuelle komponenter som reklame som er plassert etter produktets hovedinnhold
43

versjonsdetaljer