ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
24 Omfang – enhet
Bruk med <ExtentUnit> <b220>
24 16 Timer, minutter og sekunder HHHMMSS
Fyll inn med foranstilte nuller om nødvendig. Dersom det er påkrevd med presisjon på centisekund, bruk HHHMMSScc (kun i Onix 3.0)
49

versjonsdetaljer