ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
24 Omfang – enhet
Bruk med <ExtentUnit> <b220>
24 12 CD-plater
For lydbøker på flere lyd-CD-er. Vanligvis er spilletiden til hver plate 60-70 minutter, og antall plater kan være villedende dersom platenes spilletid er betydelig lengre eller kortere enn dette (f.eks. for Yellow Book CD-er som inneholder mp3-filer)
39

versjonsdetaljer