ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
24 Omfang – enhet
Bruk med <ExtentUnit> <b220>
24 01 Characters
Approximate number of characters (including spaces) of natural language text. For use in ONIX 3.0 only
49
24 02 Ord
Ord i selve hovedteksten
2 49
24 03 Sider 10
24 04 Timer (heltall og desimaler)
Spilletid i timer
24 05 Minutter (heltall og desimaler)
Spilletid i minutter
24 06 Sekunder (kun heltall)
Spilletid i sekunder
24 11 Spor
For lydbok på CD (eller lydfiler som er delt inn på en lignende måte)
22
24 12 CD-plater
For lydbøker på flere lyd-CD-er. Vanligvis er spilletiden til hver plate 60-70 minutter, og antall plater kan være villedende dersom platenes spilletid er betydelig lengre eller kortere enn dette (f.eks. for Yellow Book CD-er som inneholder mp3-filer)
39
24 14 Timer HHH
Fyll inn med foranstilte nuller om nødvendig
24 15 Timer og minutter HHHMM
Fyll inn med foranstilte nuller om nødvendig
24 16 Timer, minutter og sekunder HHHMMSS
Fyll inn med foranstilte nuller om nødvendig
49
24 17 Bytes 10
24 18 Kilobytes
24 19 Megabytes

versjonsdetaljer