ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
230 Prisbetingelser
Bruk med <PriceConstraintType> <x529>
33
230 00 Ingen begrensninger
Angir at det ikke fins andre begrensninger (enn de som er spesifisert i <EpubUsageConstraint>) - standard dersom <PriceConstraint> er utelatt
34 44
230 06 Lån
Kjøper kan låne bort til andre, f.eks. bibliotekutlån. Hovedkopien blir utilgjengelig når en annen kopi er utlånt, bortsett fra dersom antall samtidige brukere også er spesifisert
33
230 07 Tidsbegrenset lisens
Lisensen er tidsbegrenset. Brukes med kode 02 fra liste 146 og en tidsperiode i dager, uker eller måneder i <PriceConstraintLimit>. Det kjøpte eksemplaret blir utilgjengelig når lisensen utløper
33
230 08 Fornyelse av lån
Maksimum antall ganger et lån kan fornyes (f.eks. fra et bibliotek) til en enkelt enhet eller låner. Dersom grensen settes til 1, kan lånet ikke fornyes eller forlenges
33 37
230 09 Flerbrukerlisens
Lisensen er en flerbrukerlisens. Maksimum antall samtidige brukere bør angis i <PriceConstraintLimit>
36
230 10 Forhåndsvisning på lokasjon
Forhåndsvisning er mulig før kjøp dersom kunden befinner seg i forhandlerens lokaler (og er logget på forhandlerens nett). Gjelder også lånere i bibliotek
44

versjonsdetaljer