ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 13 Spilletid for innledning
Tilsvarer kode 03 for trykt materiale og omfatter spilletid for kunngjøringer, titler, introduksjon eller annet materiale som kommer før hovedinnholdet
20

versjonsdetaljer