ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 12 Totalt antall unummererte sider
Totalt antall unummererte sider med innhold som er plassert i bokas hovedinnhold. F.eks. bolker med illustrasjoner som ikke er nummerert
13

versjonsdetaljer