ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 11 Sidetall
Summen av alle nummererte (romersk og arabisk) og unummererte sider med innhold. Summen av sidetall angitt i kodene 00, 03, 04 og 12, og også summen av 05 og 12
13 14

versjonsdetaljer