ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 10 Anslått sidetall i digital publikasjon
Et anslag over antall ‘sider’ i et digitalt produkt som ikke har fast sideinndeling, og som ikke har ei trykt utgave. Angis som et anslag over verkets størrelse. Lik kode 08, men brukes kun for digitale produkter
11 14

versjonsdetaljer