ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 07 Fast sidetall (digitale publikasjoner)
Totalt antall sider i boka, hvor man teller omslaget som side 1. Bør brukes kun for digitale publikasjoner som har fast sideinndeling
9

versjonsdetaljer