ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 05 Totalt antall nummererte sider
Summen av alle sider nummerert med romerske og arabiske tall. Merk at dette kan inkludere nummererte, men blanke sider og kan ekskludere unummererte sider med innhold. Det er summen av sidetall angitt i kodene 00, 03 og 04
9 14

versjonsdetaljer