ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 04 Sidetall for avsluttende stoff
Antall sider (vanligvis romertall) for sider som følger etter selve teksten i ei bok. Består vanligvis av etterord, appendikser, register osv.
9 14

versjonsdetaljer