ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 03 Sidetall for innledende stoff
Antall sider (vanligvis romertall) for innledende sider før selve teksten i ei bok. Består vanligvis av ulike tittelsider, innholdsfortegnelse, introduksjon, forord osv.
9 14

versjonsdetaljer