ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 00 Sidetall (bokas hovedinnhold)
Sidetall i boka, vanligvis den høyest (arabisk-)nummererte sida i ei bok; eller, for bøker uten sidetall eller med flere nummereringer, det totale antall sider i boka. Merk at dette kan inkludere nummererte, men ellers blanke sider og kan ekskludere unummererte sider med innhold. Enten denne eller kode 11 er foretrukket for de fleste bøker beregnet for allmennmarkedet
9 14

versjonsdetaljer