ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
23 00 Sidetall (bokas hovedinnhold)
Sidetall i boka, vanligvis den høyest (arabisk-)nummererte sida i ei bok; eller, for bøker uten sidetall eller med flere nummereringer, det totale antall sider i boka. Merk at dette kan inkludere nummererte, men ellers blanke sider og kan ekskludere unummererte sider med innhold. Enten denne eller kode 11 er foretrukket for de fleste bøker beregnet for allmennmarkedet
9 14
23 02 Antall ord
Antall ord i teksten
2
23 03 Sidetall for innledende stoff
Antall sider (vanligvis romertall) for innledende sider før selve teksten i ei bok. Består vanligvis av ulike tittelsider, innholdsfortegnelse, introduksjon, forord osv.
9 14
23 04 Sidetall for avsluttende stoff
Antall sider (vanligvis romertall) for sider som følger etter selve teksten i ei bok. Består vanligvis av etterord, appendikser, register osv.
9 14
23 05 Totalt antall nummererte sider
Summen av alle sider nummerert med romerske og arabiske tall. Merk at dette kan inkludere nummererte, men blanke sider og kan ekskludere unummererte sider med innhold. Det er summen av sidetall angitt i kodene 00, 03 og 04
9 14
23 06 Sidetall for produksjon
Totalt antall sider i ei bok, inkludert unummererte sider, for- og etterord osv. Dette inkludere blanke sider som er med kun pga trykk og innbinding
9
23 07 Fast sidetall (digitale publikasjoner)
Totalt antall sider i boka, hvor man teller omslaget som side 1. Bør brukes kun for digitale publikasjoner som har fast sideinndeling
9
23 08 Sidetall i tilsvarende trykt utgave (for digitale publikasjoner)
Sidetall i trykt utgave av e-bok/digitalt produkt, hvor e-boka leveres uten fast paginering
11 14
23 09 Varighet/spilletid
Brukes for å angi hvor lang tid avspilling tar
20
23 10 Anslått sidetall i digital publikasjon
Et anslag over antall ‘sider’ i et digitalt produkt som ikke har fast sideinndeling, og som ikke har ei trykt utgave. Angis som et anslag over verkets størrelse. Lik kode 08, men brukes kun for digitale produkter
11 14
23 11 Sidetall
Summen av alle nummererte (romersk og arabisk) og unummererte sider med innhold. Summen av sidetall angitt i kodene 00, 03, 04 og 12, og også summen av 05 og 12
13 14
23 12 Totalt antall unummererte sider
Totalt antall unummererte sider med innhold som er plassert i bokas hovedinnhold. F.eks. bolker med illustrasjoner som ikke er nummerert
13
23 13 Spilletid for innledning
Tilsvarer kode 03 for trykt materiale og omfatter spilletid for kunngjøringer, titler, introduksjon eller annet materiale som kommer før hovedinnholdet
20
23 14 Spilletid for hovedinnhold
Tilsvarer kode 00 for trykt materiale, og inkluderer ikke spilletid for kunngjøringer, titler, introduksjon eller annet materiale som kommer før eller etter hovedinnholdet
20
23 15 Spilletid for avsluttende stoff
Spilletid for innhold som følger etter hovedinnholdet i ei bok. Består vanligvis av etterord, appendikser osv. Inkluderer ikke utdrag fra andre bøker ment som markedsføring av disse. Denne koden for spilletid tilsvarer kode 04 for trykte bøker
36
23 16 Spilletid for produksjon
Spilletid for det totale innholdet av ei bok. Tilsvarer kode 06 for trykte bøker, og inkluderer opplesning av titler, introduksjoner og annet foranstilt materiale, samt innhold som følger etter hovedinnholdet som f.eks. etterord, appendikser og utdrag fra andre bøker
36
23 22 Filstørrelse
Filstørrelsen til et digitalt produkt

versjonsdetaljer