ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
228 Grant identifier type
Bruk med <FundingIDType> <x523>
33
228 01 Proprietær
Merk at <IDTypeName> er obligatorisk for proprietære identifikatorer
33

versjonsdetaljer