ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
227 Chinese School Grade
Bruk med <AudienceRangeValue> <b076>
30
227 P Preeschool
Typical age less than 3
30
227 K Kindergarten
Typical age 3–5
30
227 1 Primary school First grade
Typical age 6
30
227 2 Primary school Second grade
Typical age 7
30
227 3 Primary school Third grade
Typical age 8
30
227 4 Primary school Fourth grade
Typical age 9
30
227 5 Primary school Fifth grade
Typical age 10
30
227 6 Primary school Sixth grade
Typical age 11
30
227 7 Junior secondary school Seventh grade
Typical age 12
30
227 8 Junior secondary school Eighth grade
Typical age 13
30
227 9 Junior secondary school Ninth grade
Typical age 14
30
227 10 Senior secondary school Tenth grade
Typical age 15
30
227 11 Senior secondary school Eleventh grade
Typical age 16
30
227 12 Senior secondary school Twelfth grade
Typical age 17
30
227 13 University first year
Typical age 18
30
227 14 University second year
Typical age 19
30
227 15 University third year
Typical age 20
30
227 16 University fourth year
Typical age 21
30
227 17 Graduate level
Typical age 22+
30

versjonsdetaljer