ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
225 Message / Record status detail
Bruk med <StatusDetailCode> <a495>
28
225 000 Unknown error 28
225 001 Unknown warning 28

versjonsdetaljer