ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
224 Status detail type severity
Bruk med <StatusDetailType> <a494>
28
224 W Warning
The ONIX data has been accepted as provided, but there may be issues in the way it is supplied
28

versjonsdetaljer