ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
222 Message status date role
Bruk med <MessageStatusDateRole> <m490>
28
222 02 Export date
Expected or actual date for data to be available from the recipient’s system to downstream supply chain partners (or where the recipient is a retailer, to consumers)
28

versjonsdetaljer