ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
222 Message status date role
Bruk med <MessageStatusDateRole> <m490>
28
222 01 Ingest date
Expected or actual date of processing and ingestion of data to recipient’s system
28
222 02 Export date
Expected or actual date for data to be available from the recipient’s system to downstream supply chain partners (or where the recipient is a retailer, to consumers)
28

versjonsdetaljer