ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
221 Message status
Bruk med <MessageStatus> <m489>
28
221 02 Message part-processed
Original ONIX message partially parsed (ie at least SOME of the data records have been ingested, in whole or in part). Records processed to date MUST be summarised in the remainder of the Acknowledgement Message
28

versjonsdetaljer