ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
221 Message status
Bruk med <MessageStatus> <m489>
28
221 01 Message rejected
Entire original ONIX message rejected (ie NONE of the data records have been ingested). The status of any recognisable records MAY be summarised in the remainder of the Acknowledgement Message
28

versjonsdetaljer