ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
220 Digitale publikasjoner – versjonsnummer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
24
220 101A EPUB 2.0.1
Brukes kun med kodene E101 eller E102 i <ProductFormDetail>
24
220 101B EPUB 3.0
Brukes kun med E101 i <ProductFormDetail>
24
220 101C EPUB 3.0.1
Brukes kun med E101 i <ProductFormDetail>
25
220 101D EPUB 3.1
Brukes kun med E101 i <ProductFormDetail>
33
220 101E EPUB 3.2
Brukes kun med E101 i <ProductFormDetail>
46
220 116A Kindle mobi 7
Brukes kun med kodene E116 eller E172 i <ProductFormDetail>
24
220 116B Kindle KF8
Brukes kun med E116 i <ProductFormDetail>
24
220 116C Kindle KFX
Brukes kun med E116 i <ProductFormDetail>
40

versjonsdetaljer