ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
220 Digitale publikasjoner – versjonsnummer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
24
220 101A EPUB 2.0.1
Use only with <ProductFormDetail> codes E101 or E102
24
220 101B EPUB 3.0
Use only with <ProductFormDetail> code E101
24
220 101C EPUB 3.0.1
Use only with <ProductFormDetail> code E101
25
220 101D EPUB 3.1
Use only with <ProductFormDetail> code E101
33
220 116A Kindle mobi 7
Use only with <ProductFormDetail> codes E116 or E127
24
220 116B Kindle KF8
Use only with <ProductFormDetail> code E116
24
220 116C Kindle KFX
Use only with <ProductFormDetail> code E116
40

versjonsdetaljer