ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
220 Digitale publikasjoner – versjonsnummer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
24
220 101A EPUB 2.0.1
Brukes kun sammen med <ProductFormDetail>-koder E101 (eller E102)
24
220 101B EPUB 3.0
Brukes kun med <ProductFormDetail> kode E101
24
220 101C EPUB 3.0.1
Brukes kun med <ProductFormDetail> kode E101
25
220 101D EPUB 3.1
Brukes kun med <ProductFormDetail> kode E101
33
220 116A Kindle mobi 7
Brukes kun med <ProductFormDetail> koder E116 (eller E127)
24
220 116B Kindle KF8
Brukesk kun med <ProductFormDetail> kode E116
24
220 116C Kindle KFX
Brukes kun med <ProductFormDetail> kode E116.
40

versjonsdetaljer