ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
22 Språktype
Bruk med <LanguageRole> <b253>
22 12 Språk i noter
Brukes for språk i fotnoter, sluttnoter, annoteringer eller kommentarer hvor disse er på et annet språk enn hovedteksten
35

versjonsdetaljer