ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
22 Språktype
Bruk med <LanguageRole> <b253>
22 08 Språk på lydspor
For eksempel på ei lydbok eller et videoprodukt. Bruk for det eneste tilgjengelige lydsporet, eller dersom det fins flere lydspor (f.eks. på en DVD), for et alternativt lydspor som ikke er på det originale språket. I det siste tilfellet, bruk kode 11 for det originale språket dersom dette er inkludert i produktet, eller kode 10 for å registrere et originalspråk som ikke er med i produktet
7 42

versjonsdetaljer