ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
22 Språktype
Bruk med <LanguageRole> <b253>
22 01 Tekstens språk
22 02 Originalspråk
Hvor teksten på originalspråket IKKE er en del av produktet
22 03 Språk i sammendrag
Når det er annet språk i samendraget enn på hovedteksten: mest aktuelt for tidsskrifter
22 06 Originalspråket i en flerspråklig utgave
Når teksten på orginalspråket er del av en to- eller flerspråklig utgave
5
22 07 Oversatt språk i en flerspråklig utgave
Når den oversatte teksten er del av en to- eller flerspråklig utgave
5
22 08 Språk på lydspor
For eksempel på ei lydbok eller et videoprodukt. Bruk for det eneste tilgjengelige lydsporet, eller dersom det fins flere lydspor (f.eks. på en DVD), for et alternativt lydspor som ikke er på det originale språket. I det siste tilfellet, bruk kode 11 for det originale språket dersom dette er inkludert i produktet, eller kode 10 for å registrere et originalspråk som ikke er med i produktet
7 42
22 09 Språk på undertekst
For eksempel på en DVD
7
22 10 Språk på originalt lydspor
Hvor lydsporet på originalspråket IKKE er en del av det gjeldende produktet
35
22 11 Originalspråk i et produkt med lydspor på flere språk
Hvor lydsporet på originalspråket er en del av et produkt med lydspor på flere språk
35
22 12 Språk i noter
Brukes for språk i fotnoter, sluttnoter, annoteringer eller kommentarer hvor disse er på et annet språk enn hovedteksten
35

versjonsdetaljer