ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
219 Rights type
Bruk med <CopyrightType> <x512>
24
219 C Copyright
Text or image copyright (normally indicated by the © symbol). The default if no <CopyrightType> is specified
24
219 P Phonogram right
Phonogram copyright or neighbouring right (normally indicated by the ℗ symbol)
24
219 D Database right
Sui generis database right
24

versjonsdetaljer