ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
217 Prisidentifikator – type
Bruk med <PriceIDType> <x506>
24
217 01 Proprietær
Merk at <IDTypeName> er obligatorisk for proprietære identifikatorer
24
217 02 Proprietær prisgruppeidentifikator
Proprietær identifikator som identifiserer pris og valuta. To ulike produkter med samme pris kan ha samme identifikator, selv om pristypene kan være forskjellige
33
217 03 Proprietær pristypeidentifikator
Proprietær identifikator som identifiserer pristype, priskvalifikator og eventuelle begrensninger og betingelser. To ulike produkter med samme pris kan ha samme identifikator, selv om prisgruppene kan være forskjellige
33
217 04 Proprietær identifikator for prisgruppe og -type
Proprietær identifikator som identifiserer en unik kombinasjon av prisgruppe og -type. To ulike produkter kan ha den samme identifikatoren, dersom alle detaljene om prisene deres er identiske
33
217 05 Proprietær, unik prisidentifikator
Proprietær identifikator som er unik for ei enkelt prisgruppe, pristype og produkt. To produkter kan ikke ha samme identifikator, selv om alle detaljene er identiske
33
217 06 Proprietær prisgruppeidentifikator for et produkt
Proprietær identifikator som identifiserer en spesifikk kombinasjon av produkt, pris og valuta, uavhengig av pristype
34
217 07 Proprietær pristypeidentifikator for et produkt
Proprietær identifikator som identifiserer en spesifikk kombinasjon av produkt, pristype, priskvalifikator og eventuelle begrensninger og betingelser, uavhengig av pris og valuta
34

versjonsdetaljer