ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
215 Proximity
Bruk med <Proximity> <x502>
24
215 01 Less than 24
215 02 Not more than 24
215 03 Exactly
The supplier’s true figure, or at least a best estimate expected to be within 10% of the true figure (ie a quoted figure of 100 could in fact be anything between 91 and 111)
24
215 04 Approximately
Generally interpreted as within 25% of the true figure (ie a quoted figure of 100 could in fact be anything between 80 and 133). The supplier may introduce a deliberate approximation to reduce the commercial sensitivity of the figure
24
215 05 About
Generally interpreted as within a factor of two of the true figure (ie a quoted figure of 100 could in fact be anything between 50 and 200). The supplier may introduce a deliberate approximation to reduce the commercial sensitivity of the figure
24
215 06 Not less than 24
215 07 More than 24

versjonsdetaljer