ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
215 Proximity
Bruk med <Proximity> <x502>
24
215 01 Less than 24
215 02 Not more than 24
215 03 Exactly
Makrospråk
24
215 04 Approximately
Lokal Generally-kode, tilsvarer 04 t. Kun the supplier may introduce a deliberate approximation to reduce the commercial bruk t Generally . The supplier may introduce a deliberate approximation to reduce the commercial sensitivity of the
24
215 05 About
Lokal Generally-kode, tilsvarer 05 o. Kun the supplier may introduce a deliberate approximation to reduce the commercial bruk o Generally . The supplier may introduce a deliberate approximation to reduce the commercial sensitivity of the
24
215 06 Not less than 24
215 07 More than 24

versjonsdetaljer